In de afgelopen tien jaar hebben we uiteenlopende organisaties geholpen bij het ontwikkelen van een software integratie. Daarbij hebben we verschillende bedrijfssoftware met elkaar gekoppeld. Vanaf het eerste begin is duidelijk dat een gestructureerde manier van werken zorgt dat we complexe integraties op tijd én binnen budget kunnen leveren. De praktijk leert dat we daar het verschil maken t.o.v. andere partijen in de markt. Onze methodiek bestaat uit de volgende stappen:

 
 

Kennismaken


Naast kennismaken gebruiken we dit moment ook om onze dienstverlening toe te lichten en is er vaak al een verkenning van het integratievraagstuk. Op basis van dit gesprek besluiten we hoe het vervolg eruit zal gaan zien.

Vrijblijvende inventarisatie


In deze fase willen we graag scherp krijgen wat het doel is van de integratie(s) en welke systemen met elkaar gekoppeld dienen te worden. Verder schrijven wij een functionele beschrijving van de koppeling en wordt duidelijk welke (contact)personen betrokken zijn. Dit gaat de basis vormen van de offerte die u ter goedkeuring krijgt aangeboden.

 

Project starten


Wanneer het project gaat lopen hebben wij bij Bizzflow een interne kick-off zodat alle collega’s op de hoogte zijn. De eerder geschreven functionele beschrijving bespreken we in detail door met de contactpersonen en, wanneer nodig, vindt er nog een revisie plaats.

 

Plan van aanpak


Wanneer de functionele beschrijving is geaccordeerd schrijven we een plan van aanpak waarin alle benodigde werkzaamheden in detail staan beschreven samen met de planning. Deze delen wij vanzelfsprekend met u.

Uitvoering


Onze softwareontwikkelaars gaan op basis van de functionele beschrijving de formele specificaties opstellen. Op basis hiervan kan de koppeling worden gerealiseerd. Ook in deze fase stellen we een testplan op die ons en u gaan helpen bij het testen van de oplossing.

 

Testen intern (door Bizzflow)


Het testplan bestaat uit verschillende scenario’s die allemaal door onze testers zullen worden onderzocht. Eventuele bugs worden direct opgepakt door ontwikkelaars totdat de oplossing voldoet aan de specificaties.

 

Testen extern (door opdrachtgever)


De sofware koppeling is nu door ons ontwikkeld en getest. De laatste testen worden door de opdrachtgever, vaak op locatie, uitgevoerd op basis van het eerdergenoemde testplan. Eventuele bevindingen worden gedeeld en wanneer nodig vlot opgelost door Bizzflow.

 

Oplevering


Wanneer de koppeling door zowel de interne als de externe test heen is gekomen voldoet deze aan de gestelde eisen. In overleg met de opdrachtgever kiezen we een moment uit voor de livegang van de koppeling.

Onderhoud & Monitoring


Nadat de integratie in productie is genomen blijven wij zorgdragen voor het goed functioneren hiervan. Dit doen we via periodiek onderhoud en is ons team ook direct bereikbaar in het geval van incidenten. Verder monitoren wij op geheel automatische wijze uw integraties zodat eventuele calamiteiten ons snel opvallen. Vaak voordat het onze opdrachtgevers opvallen!

 

Via deze methodiek maken wij onszelf en het integratieproces voorspelbaar. Stuur ons een e-mail en we sturen u graag een gedetailleerde beschrijving van onze methodiek toe!